Loading...

Jazyk

Slovak English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Hlavné menu

Anketa

Aký druh/štýl výtvarného umenia obľubujete?
 

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?
Zabudli ste meno používateľa?

Reklama

DOMA - CESTY - MAĽOVANIE - OBRAZY

Tak by mal znieť celý titul prvej individuálnej výstavy maliara, ktorý signuje svoje obrazy Igi Brezo. O tomto sú aj slová jeho prvého výstavného katalógu:

DOMA

To je predovšetkým rodná Orava a obec Sihelné1, kde sa roku 1965 narodil. V roku 1983 maturoval na gymnáziu v Námestove. Potom študoval na Hotelovej akadémii  a krátko medzinárodné vzťahy. Žil a pracoval ako hotelier v Nitre, dlhodobo a v súčasnosti v Bratislave. „Od útleho detstva, obklopený malebným oravským krajom, nachá­dzal som záľubu v jeho obkreslovaní, ktoré dospievalo do zrelších a zrelších, čím ďalej, tým viac uvedomelejších, už tvorivých počinov". Spomína maliar a dodáva: „ceruzkami a akvarelom som kreslil krajinky, domčeky, postavičky a veci, ktoré ma obklopovali. Kreslenie na škole mi dalo cit k farbám a doma som mal aj prvého odborného poradcu". Bol ním akad. maliar Ignác Kolčák2, vzdialený príbuzný, tiež rodák zo Sihelného. V širších súvislostiach možno pripomenúť, že slovenské maliarstvo 20. storočia i dnes, malo a má mnohých svojich predstaviteľov práve z rázovitých regiónov Oravy a susedných Kysúc3.

 

CESTY

Súčasťou jeho práce v cestovnom ruchu a v hoteliérstve, sú početné pracovné, neskôr aj po­znávacie a turistické cesty. V rodnom Sihelnom boli a možno ešte aj teraz sú starší ľudia, ktorí neopustili hranice chotára. Igi služobne a pracovne pozná takmer všetky štáty Európy i zámo­rie: USA, Kolumbiu, Panamu, Dominikánsku republiku. Sú to aj Kanárske ostrovy, Cyprus a Malorka, štáty bývalého Sovietskeho zväzu i vzdialená Čína. Videl toho najmä v krajine sku­točne veľa. Je charakteristické, že aj jeden z jeho prvých detských zážitkov je spojený s umením a s cestovaním. Bol to školský výlet a obrazáreň Ermitráž v Leningrade (dnes St. Peterburg).

 

 

MAĽOVANIE

 

Predstavuje v súčasnosti ťažisko aktivity, práce a tvorivého programu. Objavujú sa akoby dve osob­nosti: Ignác Brezoňák a Igi Brezo. Je až neuveriteľné, že dnešná výstava predstavuje IBA výber z tvorby z roku 2009. Bol to rok definitívnej volby maliarstva. Rok vzopätej a sústredenej tvorivej aktivity. Rok explozívnej i meditatívnej malby. Cestovateľ zakotvil v nehostinných priestoroch betónového pod­zemia - improvizovaného ateliéru (v novšej škole na Grôsslingovej ulici v Bratislave). Maliar priro dzene nezabudol na svoje realisticko-romantické zážitky. Skúsil aj výtvarnú kopistiku. Na svojich ces­tách spoznal mnohé galérie a múzeá. Našiel si svoje maliarske lásky. Doma i v zahraničí. Sú to napr. L. Medňanský, M. A. Bazovský, I. Weiner- Kráľ, K. Sokol, C. Majerník, J. Mudroch, E Studený, E. Zmeták, R. Fila, zo sveta W Kandinsky, P. Picasso, S. Dali, J. Pollock, M. Rhotko. Má rád maliarov impresionizmu a postimpresionizmu (Monet, Degas, van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec), pozná umenie secesie (Gaudí, Mucha) a zrejme ho priťahujú aj protiklady: E. Degas J. Pollock, P. Mondrian - A. Warhol, M. Chagall - E Hundertwasser... Z mimovýtvarných inšpirácií pripomína hudobnú klasiku - A. Vivaldiho a súčasné muzikály, ktoré videl na svojich cestách po svete, spisovateľa Patrika Suskinda a jeho „Parfém" (aj vo filmovom stvárnení). V malbe ho priťahuje najmä krajina (z ciest má početnú fotodokumentáciu). Neskôr do krajiny vstupujú aj figúry. Sugestívne sú témy živlov i vesmír­ne motívy. Maliar hľadá a hľadá čo sa dá a čo chce maľovať: „Sú to mnohoraké nálady a zážitky z kraji­ny, ale sú to aj stavy duše, pocity a emócie, ktoré malba vyjadruje. Je to aj svetlo sveta a okná dokorán." Je to slobodná a otvorená, spontánna, úprimná a rýdza malba. Je to sila, vášeň a pôvab malby.

 

OBRAZY

Tie súčasné vznikli v roku 2009. Je to viac ako 50 kompozícií väčšieho a komorného formátu, oleje, akryl, kombinované techniky. Rôzne sú ich námety, motívy a tematika:

Najpočetnejšie sú krajiny a prírodné inšpirácie - Zlaté hory, Snežné hory, Žlté trávy, zážitky z ciest - Etna, Tibetské schody, Ikebana, zátišia - Neskoré hrozno, Kytica. Ako obrazové rozprávky a sny môžeme charakterizovať kompozície Kráľ a kráľovná, Šípková Ruženka, Tam, kde sa rodia víly, V lese papradí, V krajine Julesa... Tmavé sú meditatívne obrazy Utrpenie Krista a Niekto sa pozerá. Pôsobivé sú impresie Ranná záhrada v hmle, Jesenná alej a ich expresívny protiklad - Horiace kvety, Nočná kytica, Žlté pole. Obraz romantickej nálady je Noc sadá. Život a poéziu nesie Slnečný svit. Vnútorný nepokoj a napätie modrý monochróm Tornádo. Pri niektorých dielach pripomína autor aj obsahové, etické hodnoty a myšlienky. Princípy spravodlivosti, kontrasty dobra a zla - Žlté peklo, Padlí anjeli. Tematicky vzácne sú vesmírne inšpirácie - Vo vesmíre, Súboj planét a je tu aj obraz, ktorý to možno spája - Vášeň. Explodujúca planéta, slnko a v nej ľudská tvár. Vášeň v hĺbke človeka a vášeň, napätie, ako kozmický jav.

Igi Brezo dobre vidí okolo seba a zobrazuje „najviac krajinu, denný jas, šero a tmu". Igi Brezo však maľuje a vyjadruje zo seba aj nálady svojej duše, emócie, citové vzťahy, ktoré vznikajú medzi ním a skutočnosťou i medzi ním a jeho obrazmi. V jeho dielach sú obsiahnuté moderné výrazo­vé a významové prvky impresívne a expresívne. Sú tu aj voľné štýlové príbuznosti, gestická malba a intenzívne farebné škvrny - tachizmus. Od počiatočného realizmu postupuje ďalej - k maliarskej vízii. K obrazom vizionárskym a fantazijným. K voľnému spevu a hudbe farieb „modrej, červenej, bielej, čiernej a zelenej", ktoré má najradšej. V teoretickom pohľade na tvorbu prechádza postupne od „realizmu cez výtvarný znak a symbol k abstrakcii". V praxi je to priama malba nielen do tela, ale aj duše obrazu. V tomto jedno i druhé, matéria, rukopis, kolorit obrazov, ich filozofia a psyché. To všetko stále roztvorené a otvorené. Obzory človeka cestovateľa sú v dnešnej dobe takmer nekonečné a neobmedzené. Ani údel a osud maliara nie je vymedzený iba formátom plátna, na ktoré maľuje. Igiho ateliér - pivnica je plný svetla, obrazov z pozemského sveta a dokonca aj z vesmíru. Čakajú tu ďalšie čisté, dychtivé plátna. Obrazy, ktoré sú. Obrazy, ktoré budú...

 

PhDr.Bohumír Bachratý ,CSc